Księga Izajasza 59,15b-18 (NPD)

PAN widział to wszystko i doznał zawodu,
prawości bowiem ni śladu nie dostrzegł.
Dziwnym Mu się zdało, że nikt się nie kwapi,
aby uciskanym pośpieszyć z pomocą.
Dlatego zdecydował, że sam zacznie działać.
W tym celu ruszył w potędze swojej mocy
i na świat wydobył swoją sprawiedliwość.
I przywdział sprawiedliwość jako swoją zbroję
na głowę założył hełm swojego zbawienia;
a potem się oblókł w szaty wiecznej pomsty
i okrył płaszczem gniewu straszliwego.
On wrogom swym odpłaci za ich podłe czyny.
Jego gniew dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół,
pomsta Jego spadnie na wszystkie ich krainy.

Księga Przysłów 5,20-23 (NPD)

18 kwietnia 2019

Księga Izajasza 42,24 (NPD)

18 kwietnia 2019