Księga Izajasza 42,24 (NPD)

Kto wydał Izraela na pastwę grabieży?
Kto przystał na to, by został złupiony?
Czyż nie sam PAN na to zezwolił?
On to uczynił, bo lud wciąż grzeszył,
unikał chodzenia Jego drogami,
a Jego SŁOWA wcale nie słuchali!

Księga Izajasza 59,15b-18 (NPD)

19 kwietnia 2019

Życzenia świąteczne

19 kwietnia 2019