Iz 5,20 (NPD)

Biada tym, co się ośmielają zło dobrem nazywać, a dobro jako zło ludowi z rozmysłem przedstawiają!
Biada tym, co ciemność światłością nazywają, a światłość określają mianem ciemnoty i głupoty!
Biada tym, co fałszują znaczenie pojęć i wartości, tym, którzy prawdę wywracają do góry nogami(*1)!

══════════
(*1) Ekwiwalent dynamiczny tekstu dosłownego: „przedstawiającym gorzkie jako słodkie, a słodkie jako gorzkie”.

Iz 4,2-3 (NPD)

25 września 2023

Iz 43,1b-3a (NPD)

25 września 2023