Iz 50,10 (NPD)

Ten, kto prawdziwie boi się PANA, niech się wsłuchuje w głos Jego Sługi(*1), zaś ten, kto żyje w duchowym mroku, ograbiony z Bożej światłości, niech w PANU złoży całą swą nadzieję i zacznie polegać na Bogu(*2)!
══════════
(*1) Proroctwo o Jezusie (por. Rz 10,17).

(*2) Hebr. Elohim.

Iz 40,21-23 (NPD)

12 października 2023

Iz 51,1 (NPD)

12 października 2023