Iz 40,21-23 (NPD)

Czyżbyście nie słyszeli o tym, czego On dokonał, ani nie widzieli dowodów Jego działania? Czyżby nikt wam nie przekazał słów, które On wypowiedział przed stworzeniem świata? Przecież mówię o Bogu zasiadającym ponad całą Ziemią, której mieszkańcy muszą z wysokości wyglądać niczym szarańcza. On jest Tym, który nieboskłon rozciąga jak płótno namiotu, Tym, który sądzi możnych tego świata, a jego rządców w jednej chwili w nicość obraca.

Pieśń nad pieśniami - nowy audiobook NPD

11 października 2023

Iz 50,10 (NPD)

11 października 2023