Iz 46,4 (NPD)

Chcę być wam Bogiem przez całe wasze życie, także w starości, gdy głowy wasze okryje siwizna. Ja bowiem was stworzyłem i dalej będę troszczyć się o was. Przez całe wasze życie będę się wami opiekować i was ocalę.

Iz 45,23-25 (NPD)

10 października 2023

Pieśń nad pieśniami - nowy audiobook NPD

10 października 2023