Iz 45,23-25 (NPD)

Przysięgam na siebie samego, że wszystko, co mówię, jest prawe, a moje Słowo jest nieodwołalne(*1). Przede mną każdy człowiek padnie na kolana(*2) i każdy zda relację ze swojego życia(*3), mówiąc: „To prawda, jedynie PAN jest źródłem prawości i mocy”. Całe prawowite potomstwo Izraela(*4) odnajdzie sprawiedliwość we mnie, w swoim PANU i tylko mną będą się chlubić.

══════════
(*1) Por. Iz 55,11.

(*2) Por. Flp 2,9-10.

(*3) Por. Rz 14,11-12.

(*4) Patrz przyp. do Iz 45,17.

Iz 44,24b (NPD)

9 października 2023

Iz 46,4 (NPD)

9 października 2023