Iz 45,18 (NPD)

PAN, który jest Bogiem(*1); Ten, który stworzył Niebiosa i Ziemię i wszystkiemu wyznacza miejsce właściwe; Ten, który pustą Ziemię Słowem ukształtował tak, by się zapełniła i była zamieszkana; On sam do was mówi i wam oświadcza:
“JA JESTEM PANEM(*2) i nie ma innego”!
══════════
(*1) Hebr. Elohim.

(*2) Por. J 13,13.

Iz 45,11b-12 (NPD)

2 października 2023

Iz 45,22 (NPD)

2 października 2023