Iz 45,11b-12 (NPD)

Dlaczego podajecie w wątpliwość to, co ja czynię? Dlaczego chcecie mnie pouczać w sprawie moich dzieci i mówić, co robić powinienem? To przecież ja stworzyłem Ziemię i na niej życie ludziom dałem. Swymi rękami rozpiąłem nieboskłon, a gwiazd miliardy swym słowem powołałem.

Iz 44,6b-7 (NPD)

1 października 2023

Iz 45,18 (NPD)

1 października 2023