Iz 38,16-17 (NPD)

(…) Ty, Panie(*1), dajesz życie, komu tylko chcesz.  
Ty ducha mego podniosłeś i zdrowie mi wróciłeś.
W pomyślność przemieniłeś gorycz niezmierzoną,
gdy duszę mą wybawiłeś od dołu zagłady.
Ty moje grzechy precz odrzuciłeś,
by nigdy więcej nie patrzeć na nie.

=============

(*1) Hebr. Adonai.

Iz 32,5-8 (NPD)

23 września 2023

Iz 4,2-3 (NPD)

23 września 2023