Iz 33,22 (NPD)

PAN (…) jest naszym Sędzią, naszym Prawodawcą i naszym Królem. On jest naszym Zbawicielem!

Iz 8,13 (NPD)

21 września 2023

Iz 32,5-8 (NPD)

21 września 2023