Iz 33,15-16 (NPD)

Tylko ludzie prawi i tylko uczciwi otrzymają przystęp do odwiecznego Życia. Tylko ci, którzy odrzucają zyski niegodziwe, łapówek nie biorą i knującym przemoc posłuchu nie dają. Wejdą tam tylko ci, którzy zła unikają i odwracają swe oczy od niego, aby się zabezpieczyć przed jego pokusami. Jedynie tacy wstąpią na Wysokość Boga, a Ten, który jest Opoką, będzie im warownią i bezpiecznym schronieniem. Takim ludziom jedzenia i picia już nigdy nie zabraknie. Będą je mieli w wielkiej obfitości.

Iz 33,2 (NPD)

21 sierpnia 2023

Iz 2,22 (NPD)

21 sierpnia 2023