Iz 2,22 (NPD)

Przestańcie zatem pokładać swoją ufność w ludziach! Wszyscy są bowiem nietrwali jak ulotne tchnienie, które zostało im dane do życia w doczesności. Tacy nic nie pomogą w sprawach wiekuistych.

Iz 33,15-16 (NPD)

22 sierpnia 2023

Iz 25,1-3 (NPD)

22 sierpnia 2023