Iz 30,18 (NPD)

(…) PAN będzie wyczekiwał, byście się opamiętali i wrócili do Niego, gdyż On chce wam okazać swoją wielką łaskawość i nieskończony ogrom swego miłosierdzia. Jednak nie zapominajcie, że PAN jest Bogiem1 prawym, zawsze sprawiedliwym. Prawdziwego szczęścia dostąpią tylko ci, którzy w Nim złożyli całą swoją ufność!

===========

1 Hebr. Elohim.

Iz 26,8-9 (NPD)

25 sierpnia 2023

Iz 34,16 (NPD)

25 sierpnia 2023