Iz 26,8-9 (NPD)

PANIE, chcemy być posłuszni Twoim ustawom
i sławić Twój charakter1 z głębi serc naszych.
Nasze dusze każdej nocy tylko Ciebie pragną,
a duch w nas tęskni za Tobą każdego poranka,
gdyż na Ziemi tylko Twe sądy i ustawy
uczą mieszkańców świata, czym jest sprawiedliwość.

==============

1 Dosł. „Twojego imienia”. W starożytności imię zawsze było traktowane jako metonimia czyjegoś charakteru lub cech szczególnych.

Iz 25,1-3 (NPD)

24 sierpnia 2023

Iz 30,18 (NPD)

24 sierpnia 2023