Iz 26,10-11 (NPD)

(…) nieprawi lekceważą nawet Twą łaskawość,
nic wiedzieć nie chcą o Twojej prawości.
Choćbyś, PANIE, swym dobrem ciągle ich otaczał,
nie ugną się przed Tobą i Twym majestatem,
a Twoje groźby, PANIE, traktują z pogardą.
Swoją troską o lud swój zaskocz ich, Boże,
a jej płomień niech pochłonie niewiernych na zawsze.

Iz 2,2-3 (NPD)

30 października 2023

Iz 28,16-17 (NPD)

30 października 2023