Iz 25,6-8 (NPD)

Nadejdzie jednak Dzień, w którym PAN Zastępów(*1) na swoich wysokościach wyda wspaniałą ucztę dla swego ludu pochodzącego ze wszystkich narodów Ziemi(*2). A będzie to wystawna uczta, na której podawane będą wykwintne potrawy, klarowne stare wina długo leżakowane oraz wyborne mięsiwa(*3). Tego dnia PAN zniszczy całun śmierci spowijający smutkiem wszystkich ludzi na Ziemi(*4). Wtedy to BÓG, ich Pan(*5), raz na zawsze unicestwi śmierć(*6) i z oczu swego ludu otrze wszelką łzę(*7). Wtedy też – jak to PAN zapowiedział – położy kres wszelkim zniewagom i szyderstwom, jakich doświadczał lud, który zaufał Mu na Ziemi!
══════════
(*1) Hebr. JHWH Cewaot.

(*2) Zapowiedź zbawienia, które obejmie ludzi ze wszystkich narodów, a nie tylko Żydów, jak często głoszą żydowscy teologowie.

(*3) Por. Mt 22,2-10; Mt 25,1-13; Mt 26,29; Mk 14,25; Łk 22,18; Ap 19,9.

(*4) Por. Ap 21,4.

(*5) „BÓG, ich Pan” – hebr. Adonai JHWH.

(*6) Por. Ap 20,13-14.

(*7) Por. Ap 7,17; Ap 21,4.

Iz 12,3-4 (NPD)

28 października 2023

Iz 2,2-3 (NPD)

28 października 2023