Iz 12,3-4 (NPD)

W wielkiej radości będziecie obficie czerpać wodę ze źródła zbawienia(*1)! Wtedy również będziecie śpiewać: „Wysławiajcie PANA! Ogłaszajcie wśród ludów Jego charakter(*2) i opowiadajcie im o Jego wspaniałych dziełach(*3)! Przypominajcie im, jak bardzo jest wzniosły i jak wspaniały!”
══════════
(*1) Por. J 4,13-14; J 7,37-39.

(*2) Dosł. „Jego imię”. W starożytności imię było metonimią cech (zewnętrznych lub wewnętrznych) wyróżniających daną postać.

(*3) Wezwanie do składania świadectwa o chwale Boga i Jego cudownym działaniu przewija się przez całą Biblię aż do Wielkiego Posłannictwa, które Jezus zlecił swoim uczniom (por. Mt 28,18-19). Historycznie jako pierwszy do tego celu został wybrany naród Izraela, który go jednak nie zrealizował. Dlatego, jako etniczna społeczność, został ostatecznie odrzucony przez Boga. Więcej w Komentarzu NPD → Odrzucenie Izraela.

Iz 11,9 (NPD)

27 października 2023

Iz 25,6-8 (NPD)

27 października 2023