Hbr 10,35-36 (NPD)

Nie porzucajcie tej żarliwej ufności, z której powodu w Niebiosach czeka na was wspaniała nagroda, lecz uzbrójcie się w wytrwałość, abyście – pełniąc wolę Boga – dostąpili spełnienia Jego Obietnicy.

1 Kor 15,20-26 (NPD)

13 marca 2024

Nowa i stara natura człowieka

13 marca 2024