List do Filipian 3,17-21 (NPD)

Bracia i siostry, tak bardzo chcę, abyście wszyscy stali się moimi naśladowcami, a jeśli pojawią się u was inni nauczyciele, weryfikujcie ich przez pryzmat wzorca, jaki we mnie macie! Wielu z nich bowiem żyje jak wrogowie krzyża Chrystusa – o czym często  wam mówiłem, a teraz, raz jeszcze, ze łzami przypominam. Lecz końcem ich będzie zguba(*1), ponieważ bogiem czynią własny brzuch, a chwałą to, czego powinni się wstydzić! Tacy myślą jedynie o ziemskich sprawach, a przecież nasza ojczyzna znajduje się w Niebiosach(*2)! To stamtąd wyczekujemy przybycia Jezusa Chrystusa, Zbawcy i PANA, który przemieni nasze obecne, marne ciała, w nowe – nadając im taką samą postać, jaką ma Jego uwielbione ciało. A uczyni to mocą, której wszystko musi się podporządkować!

=============

(*1) Por. 2 P 2,1-3.

(*2) Por. Ef 2,19-20; Kol 2,11 oraz Ps 119,19.

List do Filipian 1,8-11 (NPD)

1 kwietnia 2020

1 List Piotra 3,9 (NPD)

1 kwietnia 2020