1 List Piotra 3,9 (NPD)

Nie odpłacajcie złem za zło ani obelgą za obelgę; przeciwnie – dla ludzi, którzy was krzywdzą, znajdujcie dobre słowo(*1)! Zostaliście bowiem powołani do tego, aby rozprzestrzeniać dziedzictwo dobra.

—————-

(*1) Użyte w tekście słowo eulogeo jest czasownikowym złożeniem przysłówka eu (dobrze, pomyślnie) i rzeczownika logos (słowo, wypowiedź).

List do Filipian 3,17-21 (NPD)

2 kwietnia 2020

Nowa publikacja NPD - DZIEJE WYSŁANNIKÓW CHRYSTUSA

2 kwietnia 2020