List do Filipian 2,1-5 (NPD)

Jeśli więc chcielibyście w jakiś sposób wesprzeć mnie w Chrystusie, pocieszyć jakimś dowodem miłości, podkreślić duchową wspólnotę czy okazać mi swoją serdeczność lub współczucie, to dopełnijcie mojej radości, pokazując, że jesteście jednomyślni, że w miłości troszczycie się wzajemnie o siebie, i że trwacie w duchowej jedności. Unikajcie niezdrowego współzawodnictwa i zabiegania o próżną chwałę. Zamiast tego traktujcie jedni drugich jako ważniejszych od siebie. Dbajcie o dobro braci bardziej niż o swoje! Pielęgnujcie w sobie taki sposób myślenia, jakim był przesiąknięty Chrystus Jezus.

List do Filipian 2,5-11 (NPD)

24 marca 2020

Nowa publikacja NPD

24 marca 2020