Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,37-39 (NPD)

O Jerozolimo, Jerozolimo! Dlaczego ciągle zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie zostali posłani? Ileż to już razy starałem się(*1) zgromadzić twe dzieci, niczym ptak pisklęta pod mymi skrzydłami, lecz one ciągle stawiają mi opór! Ludu mój, posłuchaj uważnie: nadchodzi już czas spustoszenia tego miasta(*2). Mówię to, by was ostrzec. Jeśli bowiem nie przyjmiecie sercem błogosławieństwa, które przyniosą wam ludzie głoszący w moim imieniu Dobrą Wiadomość o Królestwie Bożym, już nigdy więcej nie ujrzycie mnie twarzą w twarz(*3).

══════════

(*1) Jezus ponownie wypowiada się w swym Boskim autorytecie.

(*2) Dosł. „wasz dom”.

(*3) To kolejne ostrzeżenie w Boskim autorytecie udzielone przez Jezusa mieszkańcom Jerozolimy. Kara, jaka czeka tych, którzy nie zaufają Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie będzie nie tylko doczesna (zburzenie Jerozolimy), ale i wieczna (potępienie w oddzieleniu od Boga). Nigdy nie spełni się ich nadzieja ujrzenia Boga twarzą w twarz (por. Wj 33,11; Lb 12,8; Pwt 5,4; Pwt 34,10; 1 Kor 13,12).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,33-36 (NPD)

13 czerwca 2019

Nowa publikacja NPD

13 czerwca 2019