Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,16-22 (NPD)

O jak straszliwa kara czeka was ślepi przewodnicy narodu(*1)! Twierdzicie bowiem, że jeśli ktoś przysiągł(*2) na świątynię, nie musi czuć się związany taką przysięgą; jedynie ten, kto przysiągł na złoto świątynne(*3), musi dotrzymać swej przysięgi(*4). O jakże głupi i ślepi jesteście! Co ma większe znaczenie: złoto czy świątynia, która przydaje rangi złotu w niej zgromadzonemu?

Twierdzicie również, że jeśli ktoś przysięga na ołtarz, nie musi czuć się związany taką przysięgą, gdyż jego zobowiązanie byłoby ważne dopiero gdyby przysiągł na ofiarę złożoną na ołtarzu. O jakże ślepi jesteście! Co jest większe: ofiara czy ołtarz, który nadaje sens ofierze?! Otóż kto przysięga na ołtarz, przysięga i na niego, i na wszystko, co się na nim składa! A kto składa przysięgę na świątynię, przysięga i na nią, i na Tego, który ją zamieszkuje! Kto zaś przysięga na Niebiosa, ten przysięga na Boży Tron i na Tego, który na nim zasiada!

══════════

(*1) Gr. hodegos. Słowo to jest złożeniem pochodzącym od hodos (droga) i hegeomai (prowadzić). Odnosi się więc do tych, którzy przewodzą innym w drodze do czegoś.

(*2) Chodzi o podjęcie się jakichś zobowiązań poprzez złożenie ślubu.

(*3) Złotem świątynnym były zarówno zasoby skarbca świątynnego (Korban) jak i złote utensylia (przedmioty) liturgiczne.

(*4) Być może chodzi o jakieś zobowiązania wobec skarbca świątynnego zwanego Korban (por. Mk 7,11).

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,13-15 (NPD)

9 czerwca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,23-26 (NPD)

9 czerwca 2019