Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,31-32 (NPD)

Opowiedział im również taką przypowieść:

— Królestwo Niebios jest niczym ziarnko gorczycy, które gospodarz posiał na swoim polu. Wprawdzie jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz kiedy wyrasta, przewyższa wszelkie warzywa i staje się jak drzewo(*1), w którego gałęziach ptaki budują swoje gniazda(*2).

══════════

(*1) Gorczyca na Bliskim Wschodzie osiąga wysokość nawet do 4 m.

(*2) Por. Ps 104,12; Ez 17,23; Ez 31,6; Dn 4,9; Dn 4,18.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,24-30 (NPD)

10 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 21,12-17 (NPD)

10 lipca 2020