Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 12,1-12 (NPD)

Na zakończenie powiedział im(*1) taką przypowieść:

— Pewien człowiek założył winnicę(*2). Jej granice zabezpieczył kolczastym żywopłotem. Następnie wykopał dół pod tłocznię i wzniósł wieżę strażniczą, w której mogli nocować najemni robotnicy sezonowi. Winnicę tę wydzierżawił okolicznym rolnikom i wyjechał.  Gdy przyszedł czas zbiorów, wysłał do nich swojego sługę, by odebrał czynsz, którym miał być jego udział w plonach.  Dzierżawcy jednak brutalnie pobili tego sługę i odesłali z niczym.  Wtedy właściciel po raz drugi wysłał do nich innego sługę. Lecz dzierżawcy sponiewierali również i tego wysłannika raniąc go ciężko w głowę.  Wysłał więc jeszcze innego sługę, którego zabili. Podobnie postępowali z kolejnymi jego sługami – jednych bijąc, a innych mordując.  W końcu pozostał mu jeszcze jeden zaufany wysłannik – umiłowany syn. Jego to zdecydował się wysłać jako ostatniego, licząc, że tego uszanują.  Jednak owi dzierżawcy powiedzieli sobie: „Przecież to jest dziedzic. Zbierzmy się razem i zabijmy go, a jego dziedzictwo będzie nasze”.  Pochwycili więc go, wyciągnęli poza winnicę i tam zamordowali.  Co według was uczyni właściciel winnicy kiedy tam powróci?

— Wygubi złych dzierżawców, a winnicę odda w użytkowanie innym — odpowiedzieli.

— Dobrze powiedzieliście. Dlaczego więc nie rozumiecie, co znaczą te słowa Pisma:
Kamień, którym wzgardzili budowniczowie,
stał się jednak głównym kamieniem spajającym.
Za sprawą PANA to się wydarzyło,
On na naszych oczach dokonał tego cudu!(*3)?

Wtedy zrozumieli, że ta przypowieść była o nich. Zawrzeli więc gniewem i szukali sposobu jak by Go pojmać. Bojąc się jednak tłumu chwilowo odstąpili od Niego.

══════════

(*1) Tzn. arcykapłanom, uczonym z Piśmie oraz przywódcom ludu.
(*2) Por. Iz 5,1-7. Ta przypowieść Jezusa to mocno skondensowana historia Izraela, w której właściciel posiadłości reprezentuje samego Boga, winnicą jest naród żydowski, dzierżawcami przywódcy religijni, a kolczastym żywopłotem Prawo Mojżeszowe. Sługami właściciela są prorocy, a synem Jezus Chrystus.
(*3) Por. Ps 118,22 oraz przypis do Ef 2,20. Według kontekstu tym kamieniem jest Jezus Chrystus. Na Nim zostanie wzniesiony nowy przybytek Boga – lud, który w Nim składa swoja ufność.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 11,27-33 (NPD)

26 sierpnia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 12,13-17 (NPD)

26 sierpnia 2019