Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 11,27-33 (NPD)

Tak rozmawiając dotarli do Jerozolimy. Gdy tylko pojawili się na terenie świątyni, do Jezusa podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz z żydowską starszyzną  i odnosząc się do wydarzeń z poprzedniego dnia spytali:

— Jakim prawem(*1) to uczyniłeś? Kto Cię upoważnił do zrobienia(*2) czegoś takiego?

Wtedy Jezus powiedział:

— I ja was o coś zapytam. Jeśli mi odpowiecie, wówczas i ja powiem wam jakim prawem to uczyniłem.  Powiedzcie zatem czy posłannictwo Jana, który zanurzał w wodę(*3), było wezwaniem z pochodzącym z Niebios, czy raczej jego ludzkim pomysłem?

Oni zaś rozważając to w swym gronie, tak kalkulowali:

— Jeśli powiemy, że z Niebios, to pewnie spyta nas: „Dlaczego zatem mu nie uwierzyliście?”.  Jeśli powiemy, że to była jedynie ludzka inicjatywa Jana, to lepiej nie myśleć co się stanie. Bali się bowiem reakcji tłumu, który uważał Jana za wielkiego proroka.  Ostatecznie więc powiedzieli:

— Nie wiemy.

Wówczas Jezus skwitował to zdaniem:

— To i ja wam nie powiem, jakim prawem to uczyniłem.

══════════

(*1) Gr. eksousia – w najściślejszym sensie słowo to oznacza władzę wykonawczą.
(*2) Określenie „upoważnienie do zrobienia” czegoś jest tu ekwiwalentem dynamicznym gr. eksousia.
(*3) Gr. baptidzo.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 10,17-31 (NPD)

25 sierpnia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 12,1-12 (NPD)

25 sierpnia 2019