Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,57-58 (NPD)

 Pewnego dnia, gdy byli w drodze, ktoś złożył Jezusowi deklarację:

— Chciałbym Ci towarzyszyć, niezależnie dokąd się udasz.

Lecz Jezus tak mu odparł:

— Przemyśl, co zamierzasz uczynić(*1)! Lisy bowiem mają swe nory, a ptaki swoje gniazda, lecz ja, Syn człowieczy, nie mam własnego miejsca do spania.

══════════

(*1) Jezus częstokroć wzywał ludzi, by dobrze przemyśleli decyzję stania się Jego uczniami. Związane to było zawsze z kosztem, jaki muszą ponieść ci, którzy chcą za Nim podążać (por. Łk 14,27-30).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,51-56 (NPD)

2 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,59-60 (NPD)

2 września 2019