Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,51-56 (NPD)

Kiedy już przybliżył się czas Jego odejścia(*1) z tego świata, Jezus zdecydował, iż uda się już do Jerozolimy.  Wysłał więc przed sobą posłańców, by ruszyli przodem i przygotowali Mu odpoczynek w jednej ze wsi samarytańskich.  Jednak mieszkańcy nie chcieli Go tam przyjąć(*2), gdyż zorientowali się, iż zmierza do Jerozolimy.  Wtedy Jakub i Jan, którzy byli tymi posłańcami, spytali Jezusa:

— PANIE, czy chcesz, byśmy rozkazali, aby ogień z Niebios spadł na nich i ich pochłonął(*3)? Jezus ze smutkiem spojrzał na uczniów i upomniał ich:

— Nawet nie zdajecie sobie sprawy jakiego ducha myślenie teraz prezentujecie(*4)!

Poszli więc do innej wsi.

══════════

(*1) „Odejścia” – dosłownie „wzięcia do góry”.

(*2) Samarytanie i Żydzi od czasów niewoli asyryjskiej i babilońskiej byli wobec siebie nastawieni niezwykle wrogo Więcej w Komentarzu NPD → Samarytanie.

(*3) Por. 2 Krl 1,10.

(*4) Część rękopisów nie zawiera tego zdania, dlatego niektóre wydania NT je pomijają.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,37-50 (NPD)

1 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,57-58 (NPD)

1 września 2019