Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 8,58-59 (NPD)

 Lecz Jezus tak im odrzekł:

— Dobrze posłuchajcie: Zanim Abraham zaistniał, JA JESTEM(*1).

W tym momencie zgromadzeni Żydzi zamarli wprost z przerażenia(*2). Wstrząśnięci Jego oświadcze­niem rzucili się rwać kamienie z bruku, by Go zatłuc. Jezus opuścił więc szybko teren świątyni i skrył się przed nimi.

══════════

(*1) Grecka fraza ego eimi (ja jestem) jest w zasadzie zwykłą gramatyczną formą autoprezentacji często używaną w j. greckim. Trzeba jednak pamiętać, że Jezus nie mówił po grecku, ale po aramejsku. Dopiero z tych języków Jego Słowa były tłumaczone na grecki. Dlatego też o znaczeniu pewnych zwrotów możemy wnioskować jedynie z kontekstu sytuacyjnego lub zachowania słuchaczy, a nie wyłącznie na podstawie samej semantyki. Za greckim ego eimi mogły więc w języku hebrajskim czy aramejskim stać zarówno pospolite określenia związane z przedstawianiem się jak i inne słowa, których znaczenie i sens był przez żydowskich słuchaczy jednoznacznie identyfikowany, choć po grecku nie były możliwe do oddania (z uwagi na brak lepszego słownictwa) inaczej jak tylko przez EGO EIMI. Tak mogło być z wyrazem hebr. JHWH (JAHWE = JA JESTEM, KTÓRY JESTEM lub w wersji skróconej JA JESTEM). Redakcja NPD takie frazy oznaczyła wielkimi literami z uwagi na kontekstualne potwierdzenia wrażenia jakie wywierały one na słuchaczach. Reakcja Żydów opisana w następnym wersecie wyraźnie potwierdza, że zrozumieli oni co Jezus chciał im zakomunikować. Wg nich Jezus zachował się bluźnierczo tytułując się Bogiem, a bluźnierstwo wg Prawa Mojżeszowego powinno być ukarane kamienowaniem.

(*2) Oświadczenie Jezusa z wersetu 58, w którym dał jasno do zrozumienia, że jest odwiecznym Bogiem JHWH, było dla religijnych Żydów przerażającym bluźnierstwem. Nawet nie dopuszczali do siebie takiej myśli. Stąd wzięła się ich gwałtowna reakcja.

 

Księga Wyjścia 3,13-14 (NPD)

13 sierpnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 6,51 (NPD)

13 sierpnia 2018