Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 10,7-10 (NPD)

Dlatego wyjaśniał im dalej:

— Posłuchajcie uważnie wyjaśnienia tej przenośni. To JA JESTEM bramą dla owiec(*1).  Wszyscy, którzy głoszą coś innego, są złodziejami i grabieżcami, ci zaś, którzy są prawdziwie moimi owcami, tamtych nie słuchają!  To JA JESTEM bramą Bożego Królestwa! Każdy, kto chce tam wejść, musi przyjść do mnie i wejść przeze mnie. Tylko wtedy zostanie uratowany, gdyż tylko przeze mnie może otrzymać prawdziwy pokarm(*2).  Złodziej zaś przychodzi nie po to, by karmić owce, lecz aby je wykraść(*3) i duchowo zabić(*4) i zgubić na wieki! Ja natomiast przyszedłem po to, aby wszystkim owcom należącym do mego stada, dać odwieczne i nieskończone Życie(*5) w Królestwie Boga, i aby to Życie mieli w całej duchowej obfitości!

══════════

(*1) Aby lepiej zrozumieć przenośnię użytą przez Jezusa trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie były dwa typy zagród dla owiec (owczarni). Jedne były duże, „zbiorcze”, z zamykanymi bramami i odźwiernymi, gdzie wiele stad było zaganianych przez różnych pasterzy i wewnątrz siłą rzeczy mieszały się ze sobą. Pasterze zostawiając stada w takich zagrodach mogli się udać się na spoczynek czy potrzebne im zakupy. Inne, mniejsze zagrody, były terenem ogrodzonym kamiennym lub krzewiastym ogrodzeniem. W ogrodzeniu tym było tylko jedno wejście/wyjście. Nie było tam zamykanych odrzwi. Pasterz po zagonieniu stada do takiej zagrody sam kładł się w przejściu i to on stanowił jej zamknięcie (bramę).

(*2) Por. J 6,22-58.

(*3) Sens gr. klepto obejmuje zarówno kradzież (uprowadzenie) owcy jak i okradzenie jej z tego, co ona ma.

(*4) Zarówno zabijając owce fizycznie, jak i zabijając (niszcząc) ich dusze przez podporządkowanie sobie zamiast Bożemu Słowu, którym jest Jezus.

(*5) Jezus użył tu słowa Dzoe, które tłumaczy się jako „Życie”, tzn. odwieczną i nieskończoną rzeczywistość istnienia Boga. Wielu kaznodziejów, szczególnie popularnej ostatnio „ewangelii sukcesu”, często (bardziej lub mniej intencjonalnie) myli to słowo z określeniem doczesnego, fizycznego i zmysłowego życia (gr. bios), twierdząc, że Bóg chce, aby nasze doczesne życie było pełne luksusu, zdrowia i zasobności. Taka interpretacja jest wielką herezją, która coraz bardziej przenika do nauczania w wielu wspólnotach i kościołach na wszystkich kontynentach.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 8,12 (NPD)

16 sierpnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 10,11 (NPD)

16 sierpnia 2018