Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 10,11 (NPD)

[Jezus powiedział:]

To JA JESTEM Dobrym Pasterzem(*1), czyli takim, który jest gotów oddać swe życie(*2) za owce.

══════════

(*1) Przeciętnemu Żydowi określenie „pasterz” kojarzyło się nie tylko z kimś wypasającym owce na pastwiskach. Jednak był to również tytuł, którym posługiwali się również przywódcy i królowie Izraela, a przede wszystkim, którym tytułowano samego Boga, jak np. w Rdz 49,24; Ps 23,1; Ps 28,9; Ps 80,2.

(*2) Gr. psyche – słowo to w NT oznacza pełne oddanie i świadome zaangażowanie życiowe. Tu występuje w znaczeniu zbliżonym do bios (doczesne, fizyczne życie). Inni upraszczają to i tłumaczą psyche jako „życie” mieszając to z Dzoe, co nie oddaje zasadniczego przekazu tego fragmentu (por. także 1 J 3,16).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 10,7-10 (NPD)

17 sierpnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 11,25 (NPD)

17 sierpnia 2018