Apokalipsa w relacji Jana 7,12 (NPD)

Niechaj wszystkim będzie wiadome(*1), że tylko Bogu należy się wszelka cześć i chwała, szacunek i dziękczynienie! Gdyż tylko On jest mądry i tylko On dysponuje nieskończoną mocą i potęgą na wieki wieków! Amen!

══════════

(*1) Dosł. „Amen”. Jezus będąc na Ziemi także często poprzedzał swoje wypowiedzi frazą: „Amen, amen mówię wam…”. W dynamicznym przekładzie znaczy to: „Posłuchajcie mnie bardzo uważnie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie”. Taki jest również sens słowa „Amen” tu na początku zdania. Na końcu zdania ma ono inny sens – oznacza potwierdzenie wcześniejszego oświad­czenia w celu podkreślenia jego wagi.

 

Apokalipsa w relacji Jana 3,14-22 (NPD)

2 maja 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,46 (NPD)

2 maja 2019