Apokalipsa w relacji Jana 3,7-13 (NPD)

Do zwierzchnika wspólnoty w Filadelfii(*1) napisz:

„To mówi Święty i Niezawodny, Ten, który ma klucz do wrót Królestwa(*2). Kiedy On otwiera komuś te drzwi, to nikt nie jest w stanie ich zamknąć, lecz kiedy On je zatrzaśnie, również nikt nie będzie w stanie ich otworzyć.  Wiem, w jakie dzieło jesteś zaangażowany. Dlatego otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie zamknie. I chociaż nie masz wielkiej mocy, to jednak zachowałeś moje Słowo i nie wyrzekłeś się mnie.  Z tego powodu niedługo przyślę do ciebie ludzi, którzy dotąd gromadzili(*3) się ku chwale szatana. Oni sami nazywają siebie elitą religijną(*4), lecz w rzeczywistości nikim takim nie są, ponieważ ich życie jest przepełnione kłamstwem. Zatroszcz się o nich, gdy już do ciebie przybędą. Za moją sprawą uznają oni twoje przywództwo, gdyż jasno poznają, że bardzo cię miłuję.

Ponieważ strzeżesz mojego Słowa i trwasz we mnie, to ja ustrzegę ciebie, gdy przyjdzie czas próby, który ogarnie cały świat. Musi on nadejść, aby życie i postawa każdego mieszkańca Ziemi zostały zweryfikowane. Kiedy już przybędę dokona się to szybko. Utrzymaj więc przy sobie wszystkich, których ci powierzono, aby nikt nie zabrał ci tego wieńca chwały(*5).  Każdego zaś, kto okaże się zwycięzcą(*6) nad grzechem, umocnię niczym potężny filar w mojej Świątyni(*7). Taki na zawsze zamieszka w moim Królestwie i nie zostanie z niego wyrzucony. Otrzy­ma również ode mnie nową tożsamość(*8) i obywatelstwo mojego miasta(*9), to znaczy Nowej Jero­zo­limy, która zstąpi z Niebios(*10). Ja także nadam mu nową godność i pozycję(*11), którą sam mu wybiorę”.

Wszyscy zaś, którzy mogą, niech się starają zrozumieć to duchowe przesłanie skierowane do kościoła.

══════════

(*1) Filadelfia (dzisiaj Aleşehir) – miasto leżące około 70 km na północny wschód od Efezu.

(*2) Dosł. „klucz Dawida”. Jest to nawiązanie do proroctwa z Iz 22,22 które zapowiadało nadejście Mesjasza (typ Eliakima), który otrzyma klucze do Królestwa Bożego.

(*3) Gr. synagoge. Słowo to, podobnie jak ekklesia, oznacza zgromadzenie, społeczność ludzi schodzących się razem.

(*4) Dosł. „Judejczykami”. W pismach Jana Apostoła określenie „Judejczycy” najczęściej dotyczyło elit polityczno-religijnych, rzadziej zwykłych mieszkańców Judei. Por. przypis do J 7,11.

(*5) „Wieniec chwały” – mogą być przynajmniej dwa zrozumienia jego znaczenia. Jednym jest Boża nagroda za wytrwałość, drugim (zgodnie z Flp 4,1) mogą być ludzie przyprowadzeni przez kogoś do Chrystusa.

(*6) Dosł. „zwyciężający” – por. przypis do Ap 2,7.

(*7) Dosł. „w świątyni Boga” – przenośne określenie roli, jaką ktoś pełni w danej społeczności. Filar jest symbolem stałości i wytrwania.

(*8) Dosł. „imię Boga” – chodzi o nowe imię, czyli nową tożsamość (tak jak to czyni wymiar sprawiedliwości w programie ochrony świadków).

(*9) Dosł. „miasta Boga”.

(*10) Dosł. „od Boga”.

(*11) Dosł. „imię moje nowe” – imię w kulturze hebrajskiej jest nie tylko nośnikiem tożsamości. Często też opisuje funkcję lub pozycję kogoś.

Apokalipsa w relacji Jana 3,1-6 (NPD)

30 kwietnia 2019

Apokalipsa w relacji Jana 3,14-22 (NPD)

30 kwietnia 2019