Apokalipsa w relacji Jana 22,17 (NPD)

A Duch i Oblubienica(*1) zgodnie mówią: „Przyjdź!”. I każdy, kto zaufa temu proroctwu(*2), niech powie: „Przyjdź!”. A ktokolwiek jest spragniony, niech przyjdzie i zaczerpnie darmo ze Źródła Wody Życia(*3).

══════════

(*1) „Oblubienica” – zbiorcze zgromadzenie wszystkich lokalnych społeczności wierzących (gr. ekklesia) na Ziemi, jest żywym Ciałem Chrystusa. Chodzi tu zatem o ludzi, a nie o jakiekolwiek większe czy mniejsze struktury organizacyjne. Słowo ekklesia w Biblii mówi zawsze o lokalnej społeczności. Dopiero w wymiarze eschatologicznym, gdy wszyscy wierzący wszystkich czasów zostaną zgromadzeni na godach weselnych Chrystusa, staną się razem jedną jedyną Oblubienicą Chrystusa. To zrealizuje się dopiero w Dniu Sądu Ostatecznego i w czasach, jakie po nim nastąpią.

(*2) Chodzi o Apokalipsę w relacji Jana.

(*2) Por. Iz 49,10; J 4,10-14 oraz Ap 7,17.

Chrystologiczne konsekwencje przymierza Boga z Mojżeszem – Wj 23,13-26 w zestawieniu z Wj 34,4-14 (NPD).

5 kwietnia 2021

Apokalipsa w relacji Jana 22,12-15 (NPD)

5 kwietnia 2021