2 List Piotra 3,8-9 (NPD)

Umiłowani, niech nie ujdzie waszej uwadze fakt, że PAN jest wieczny i On podchodzi do czasu inaczej niż my. On może jeden dzień potraktować jak tysiące lat, ale także może tysiące lat zredukować do jednego dnia(*1). Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, że PAN, we własnej rachubie czasu, wcale nie opóźnia się ze spełnieniem swojej obietnicy, chociaż niektórzy w ten właśnie sposób traktują Jego pozorne „zwlekanie”. On, po prostu – dla waszego dobra – jest powściągliwy. Nie jest bowiem Jego pragnieniem, by ktokolwiek uległ zgubie, lecz aby wszyscy się opamiętali(*2).

—————-

(*1) Por. Ps 90,4.

(*2) Gr. metanoia – słowo oznaczające przemianę myślenia. Tę wielką prawdę o Bożej cierpliwości i powściągliwości przekazuje również Apostoł Paweł w 1 Tm 2,4. Obserwacja otaczającego nas świata potwierdza, iż obecnie żyjemy w eonie łaski i z tego powodu Bóg powstrzymuje swój gniew, zamiast szybko wylać go na grzech tak, jak to czynił w czasach ST.

2 List Piotra 2 (NPD)

24 kwietnia 2020

2 List Piotra 3,10-18 (NPD)

24 kwietnia 2020