2 List do Koryntian 4,7-15 (NPD)

A Boży skarb, którym jest Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie, został zdeponowany w naszych ciałach, które – niczym gliniane naczynia – są słabe i kruche. Najwyższy dokonał tego z pełnym rozmysłem, by jasne się stało, że przemożna moc Wspaniałej Nowiny(*1) o ratunku w Chrystusie ma źródło w Nim, a nie w nas.  Dlatego pomimo, iż zewsząd doznajemy ucisku, nic nie jest w stanie nas zniszczyć. Bywamy bezradni, lecz nigdy w rozpaczy; prześladowani, lecz nigdy opuszczeni; powalani, lecz nigdy pokonani.  Doświadczamy fizycznych cierpień(*2), na wzór tych, które były udziałem Jezusa, aby Jego Życie również stało się w nas widoczne.  Taka jest prawda, że dopóki żyjemy w tym ciele, wszyscy trwający w Nim, będziemy z Jego powodu nieustannie doświadczać prób, włącznie z zagrożeniem śmiercią, aby Jego Życie odniosło w nas ostateczne zwycięstwo nad naszą skłonną do grzechu naturą(*3).  Po to doświadczamy prześladowań i śmierci, aby moc Jego Życia mogła rozkwitnąć w nas w całej pełni. Zresztą nie tylko w nas, ale także i w was.  A mając tą samą postawę wiary(*4), o której Pismo wspomina słowami: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem(*5), również i my, którzy złożyliśmy w Chrystusie całe nasze zaufanie, głośno i odważnie przemawiamy,  wiedząc, że Ten Duch, w którym Jezus, nasz PAN, powstał z martwych do Życia, podniesie i nas, abyśmy razem mogli być z Nim już na zawsze.  Drodzy bracia i siostry, to wszystko dokonuje się po to, by ta łaska, która zaobfitowała już w wielu, również i w was pomnożyła Bożą chwałę i dziękczynienie składane Najwyższemu.

══════════

(*1) Por. Rz 1,16.

(*2) Dosł. „w naszych ciałach (gr. soma)”.

(*3) Gr. sarks (por. także Rz 6,3-11 oraz Ef 4,20-24).

(*4) Dosł. „ducha wiary”.

(*5) Dosł. „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. Cytat pochodzi z Ps 115,1 w brzmieniu Septuaginty. Oryginalny tekst zawarty w Biblii Hebrajskiej (w odpowiadającym tekście Ps 116,10) inaczej formułuje brzmienie tego wersetu.

 

2 List do Koryntian 4,1-6 (NPD)

7 października 2018

2 List do Koryntian 4,16-18 (NPD)

7 października 2018