2 List do Koryntian 4,16-18 (NPD)

Dlatego nie poddawajmy się złu czy własnym słabościom, lecz dzień po dniu dbajmy o to, by w miarę jak  niszczeje nasz zewnętrzny człowiek, nasze wnętrze(*1) stale się odnawiało(*2).  Zaś doczesne udręki, które przecież w końcu i tak kiedyś przeminą, są niczym wobec ogromu chwały czekającej nas w wieczności!  Nie koncentrujmy się więc na tym, co jest widzialne, lecz na tym, co niewidzialne. To bowiem, co jest teraz widzialne – jest tylko chwilowe, a to, co niewidzialne – jest wieczne!

══════════

(*1) Dosł. „nasz wewnętrzny człowiek” – określenie odnoszące się do osoby narodzonej na nowo, tzn. takiej, która złożyła swoje całkowite zaufanie w Chrystusie. Codzienne odnawianie się takiej osoby (uświęcanie) dokonuje się za sprawą Chrystusowego Ducha Uświęcającego.

(*2) Por. Rz 6, 1-7; Rz 12,1-2.

 

2 List do Koryntian 4,7-15 (NPD)

8 października 2018

2 List do Koryntian 5,1-10 (NPD)

8 października 2018