2 List do Koryntian 1,3 (NPD)

Niechaj Bóg nasz i Ojciec będzie wysławiany w Jezusie Chrystusie, naszym PANU. On bowiem jest Ojcem wszelkiego miłosierdzia, Tym, który udziela wszelkiego potrzebnego wsparcia i pocie­szenia(*1).

══════════

(*1) Gr. paraklesis – rzeczownik od słowa parakaleo, oznaczającego czynności, których dokonuje paraklet czyli osoba (jak adwokat czy obrońca) stająca obok oskarżonego lub prześladowanego, aby go wspierać, zachęcać, umacniać, pocieszać, wzmacniać, a gdyby osłabł, to również, by go podtrzymać i reprezentować. W tym rozdziale słowo to pojawia się w różnych formach aż 9 razy.

 

1 List do Koryntian 13,8-13 (NPD)

10 września 2018

1 List do Koryntian 1,17 (NPD)

10 września 2018