1 List do Koryntian 1,17 (NPD)

Chrystus bowiem nie posłał mnie po to, bym „chrzcił wodą”, lecz głosił Dobrą Wiadomość o ratunku jaki jest w Nim, i to nie w kwiecistości języka, by przypadkiem nie zostało zniweczone dzieło, którego On dokonał na krzyżu.

2 List do Koryntian 1,3 (NPD)

11 września 2018

1 List do Koryntian 1,18-25 (NPD)

11 września 2018