2 List do Koryntian 10,17-18 (NPD)

I to sobie jeszcze zapamiętajcie: naszą jedyną chlubą przed PANEM będzie pochwała uzyskana od Niego samego(*1)!  Wiarygodnym bowiem nie jest ten, kto chełpi się sam sobą, lecz ten, którym chlubi się PAN(*2).

══════════

(*1) Por. Mt 5,21 i Mt 5,23.

(*2) Por. Mt 7,21-23. Najważniejsze nie jest to, czy ktoś przyznaje się do Jezusa, lecz to, czy Jezus przyzna się do niego.

2 List do Koryntian 10,4-6 (NPD)

14 października 2018

2 List do Koryntian 11,11-15 (NPD)

14 października 2018