1 Tm 1,15-17 (NPD)

Fakt ten zawsze podkreślam niezwykle mocno, gdyż wszyscy ludzie powinni przyjąć to i zrozumieć, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, by zbawić grzeszników(*1), do których przede wszystkim zaliczam sam siebie.
Wspomnianego miłosierdzia dostąpiłem jako jeden z pierwszych, aby Chrystus Jezus mógł na moim przykładzie ukazać jasno swą przeogromną wielkoduszność wobec wszystkich, którzy – poszukując odwiecznego i nieskończonego Życia – w Nim złożą całą swą nadzieję i zaufanie. Z tego to powodu Jemu – Królowi Wieków, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

══════════
(*1) Por. Mt 9,13; Mk 2,17; Łk 5,32.

 

Pełne wydanie Nowego Testamentu w Nowym Przekładzie Dynamicznym dostępne jest na stronie:

https://vocatio.com.pl/pl/c/NT-NPD/134 

 

Droga (proces zbawienia)

22 stycznia 2024

1 Kor 2,16 (NPD)

22 stycznia 2024