Pierwszy list do Tesaloniczan 1,4-7 (NPD)

Drodzy bracia i siostry, umiłowani przez Boga, nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, iż zostaliście włączeni w wielki Boży plan zbawienia, gdyż nasze głoszenie Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie zrealizowało się pośród was nie tylko w słowie, ale także i w mocy, poprzez działanie Ducha Uświęcenia, który w całej pełni przekonał was do tego, co wam głosiliśmy. Sami zresztą wiecie, jak Bóg używał nas pomiędzy wami(*1).  A wy – idąc w nasze ślady – staliście się naśladowcami PANA. I chociaż doświadczyliście różnorakich prześladowań, przyjęliście Słowo Boże z radością, która jest owocem trwania w Duchu Uświęcenia, sami stając się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w całej Macedonii i Achai.

══════════

(*1) Zob. Dz 17,1-10; por. też Dz 16,11-40.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 10,27 (NPD)

21 września 2020

Pierwszy list do Tesaloniczan 4,9-12 (NPD)

21 września 2020