1 List Piotra 1,20-21 (NPD)

On, chociaż przed założeniem świata, był już przewidziany jako doskonała ofiara za wasze grzechy(*1), objawił się dopiero teraz, to znaczy w ostatniej fazie ziemskiej rzeczywistości(*2). Uczynił to z uwagi na was, to znaczy tych, którzy przez Niego składacie osobistą ufność w Bogu. On również swoją wiekuistą mocą powstał z martwych – w pełni chwały – po to, aby wasza nadzieja i zaufanie były przez Niego zakotwiczone jedynie w Bogu.

══════════

(*1) Por. J 1,1-4; Ef 1,4-7; Flp 2,6-8; Kol 1,13-20.
(*2) Dosł. „w ostatnich czasach”. Inni tłumaczą „w czasach ostatecznych”, jednak takie sformułowanie jest często nadużywane w perspektywie przepowiadanego rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa. Fakty zaś są takie, że: (a) nikt nie wie kiedy Jezus przyjdzie ponownie oraz (b) sformułowanie „ostatnie czasy” występuje w Biblii w kilku miejscach odnosząc się zawsze do ostatniej fazy danej epoki biblijnej. I tak np. w Mt 24 Jezus określeniem „czasy ostateczne” określał schyłek epoki starożytnego Izraela, która została definitywnie zakończona zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 70.

Życzenia świąteczne

10 kwietnia 2020

1 List Piotra 2,21b-25 (NPD)

10 kwietnia 2020