1 List do Tymoteusza 6,20-21 (NPD)

Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, który ci powierzono! Unikaj światowego gadania i przelewania z pustego w próżne, jakie towarzyszy jałowym dyskusjom osób roztrząsających przeciwstawne tezy rzekomej nauki(*1).  Pamiętaj, że ci, którzy specjalizują się w jej rozpowszechnianiu, są ludźmi, którzy chybili celu i odpadli od żywej wiary. Niech Boża łaskawość zawsze cię otacza.

══════════

(*1) Odniesienie do metody naukowej zwanej dialektyką, która zakłada, że do poznania prawdy można dojść przez rozważanie przeciwstawnych pojęć i poglądów. Jest to fałszywy prąd myślowy, gdyż stoi w jawnej sprzeczności z Bożą Dobrą Wiadomością o ratunku w Chrystusie, której zasadniczą cechą jest to, iż należy ją jasno i wprost OGŁOSIĆ. W Ef 3,8 Apostoł Paweł naucza, że prawda o Bożej łaskawości okazanej ludziom w Chrystusie nie jest możliwa do wytropienia i dlatego musi być ogłoszona.

1 List do Tymoteusza 6,17-19 (NPD)

4 listopada 2018

2 List do Tymoteusza 2,1-7 (NPD)

4 listopada 2018