1 List do Tymoteusza 6,17-19 (NPD)

Ludziom zamożnym nakazuj, aby nie wynosili się nad innych, a nadziei przyszłego życia nie opierali na niepewnym bogactwie tego świata, lecz na Bogu, który w swojej hojności udziela nam wszystkiego do właściwego użytkowania.  Zatem i oni niech będą hojni wobec innych oraz chętni do dzielenia się tym, co otrzymali w depozyt z rąk Najwyższego, aby czyniąc dobro, stawali się bogaci takimi dziełami, które są piękne w oczach Boga.  W ten sposób odkładać będą sobie skarby na ten czas, który dopiero ma nastąpić! Niech się mocno trzymają tego, co jest najistotniejsze – prawdziwego Życia!

1 List do Tymoteusza 6,9-16 (NPD)

3 listopada 2018

1 List do Tymoteusza 6,20-21 (NPD)

3 listopada 2018