1 List do Tymoteusza 6,1-2 (NPD)

Nauczaj również tego, by pracownicy(*1) z całym szacunkiem traktowali swych przełożonych, nawet jeśli ciężko harują pod niewolniczym jarzmem zwierzchników(*2)! Powinniśmy bowiem zważać na to, by nasze zachowania czy wypowiedzi, nie prowokowały innych do bluźnierczego wypowiadania się przeciwko Bogu lub przeciw nauce wypływającej z treści Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie. A jeśli któryś z braci ma wierzącego zwierzchnika, niech nie lekceważy jego poleceń ani nie wykorzystuje sytuacji, iż jest jego bratem w wierze. Niech raczej z tym większą starannością i zaangażowaniem służy mu dobrą pracą, właśnie dlatego, że jest on wierzący i miłowany przez Chrystusa. Tak nauczaj i w tym utwierdzaj wszystkich wierzących.

══════════

(*1) Dosł. „niewolnicy”.

(*2) Gr. despotas.

1 List do Tymoteusza 5,20-25 (NPD)

31 października 2018

1 List do Tymoteusza 6,3-8 (NPD)

31 października 2018