1 List do Tesaloniczan 5,16-24 (NPD)

Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie,  w każdej sprawie i w każdych okolicznościach dziękujcie Najwyższemu, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.  Ducha nie gaście!  Proroctw nie lekceważcie,  lecz każde z nich sprawdzajcie. Tym zaś, które okażą się prawdziwe, z serca się podporządkowujcie! Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła.  Postępując w ten sposób doświadczycie Bożego pokoju, a PAN przeprowadzi was przez proces uświęcenia, abyście stali się doskonali, nie wykazujący żadnych braków – to znaczy, aby duch wasz, dusza i ciało(*1) okazały się nienaganne w Dniu przyjścia PANA naszego, Jezusa Chrystusa.  Pamiętajcie, że Ten, który was do siebie wezwał, jest wiarygodny i On uczyni wszystko tak, jak zapowiedział!

══════════

(*1) Gr. soma.

1 List do Tesaloniczan 5,12-15 (NPD)

22 października 2018

2 List do Tesaloniczan 1,3-10 (NPD)

22 października 2018