1 List do Koryntian 16,13-14 (NPD)

Tymczasem trwajcie w zaufaniu do PANA zachowując przy tym duchową czujność! Bądźcie mężni w wierze! Wzajemnie się wspierajcie i umacniajcie! Niech wszystkie wasze sprawy realizują się w duchu ofiarnej Bożej miłości!

Księga Przysłów 27,4 (NPD)

26 września 2018

2 List do Koryntian 1,3-7 (NPD)

26 września 2018