Życzenia świąteczne

Narodził się nam chłopiec, Syn został nam dany,
na Jego barkach została złożona wszelka władza.
Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca(*1),
Bóg Mocny(*2), Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
(Iz 9,5 NPD)
══════════
(*1) Słowo to odpowiada greckiemu Paraklet.
(*2) Hebr. El Gibbor.

Z okazji nadchodzących świątecznych dni, w czasie których będziemy zwracać się myślą ku rozważaniu owej wielkiej tajemnicy wcielenia PANA w postać Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, składamy wszystkim Czytelnikom i Przyjaciołom NPD życzenia doświadczania na co dzień Bożego pokoju, ciągłego ugruntowywania się w Bożym Słowie i wytrwałości na drodze wytyczonej przez Jezusa do Bożego Królestwa.

Zespół Redakcyjny NPD

List do Filipian 2,6-11 (NPD)

24 grudnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,1-18 (NPD)

24 grudnia 2018